top of page

PRIVACY POLICY 

Privacyverklaring

Atelier Aldo neemt je privacy ernstig. Wij zetten ons in om een sterke beveiliging van je persoonsgegevens te garanderen en de wet van 8 december 1992 evenals de Europese regelgeving toe te passen. In deze privacy verklaring vind je een gedetailleerd overzicht van je persoonsgegevens en waarvoor we die gebruiken.

 

Wie verwerkt je gegevens?

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard door Atelier Aldo.

 

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de persoonsgegevens die je deelt met Atelier Aldo in het kader van een aankoop, naar aanleiding van een beroep op onze dienst na verkoop of onze consumentendienst, of bij de aanmaak van je account. Verder worden ook gegevens verzameld als je je mening geeft over onze producten of diensten, of tijdens het surfen op onze website (zie ook Cookie Policy). 

Atelier Aldo maakt in geen enkel geval gebruik van gegevens verkregen via een derde partij.

Sommige gegevens worden automatisch verzameld aan de hand van je activiteit op de website. 

Voorbeelden van de gegevens die we verzamelen: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, ip-adres, aankoopgegevens, dossiers van onze dienst na verkoop of consumentendienst, aanvragen voor een terugbetaling, geraadpleegde artikels en navigatie op onze site,...

 

Wat doen we met je gegevens?

We hebben verschillende wettelijke gronden voor de verwerking van je gegevens. Voor het grootste deel zijn de verwerkingen gebaseerd op de verkoopsovereenkomst die we met jou hebben. Verder gebeuren sommige verwerkingen ook op basis van onze legitieme belangen, op basis van je toestemming, of op basis van wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld fiscale en boekhoudkundige verplichtingen).

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende redenen : 

-Beheer van je aankopen en het leveren van de gevraagde diensten zoals bijvoorbeeld klaarmaken van je order

-Beheer van je vragen bij onze dienst na verkoop en/of consumentendienst
- Om je te contacteren:

  • Naar aanleiding van een aankoop kan je informatie ontvangen (bevestigen van je bestelling, informatie over het moment van levering, informatie over de opvolging van je contract, ... ). 

  • Om je mening te kennen over onze diensten en over de producten die je hebt gekocht.

  • We geven je advies over je aankopen (bijvoorbeeld hoe je best je aankoop onderhoudt).

  • We stellen je graag andere producten voor die je mogelijk ook interesseren. 

  • Om je informatie te sturen na een bezoek aan onze website 

  • Je wordt eveneens op de hoogte gehouden van de laatste nieuwigheden

Je kan je op elk moment verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor commerciële e-mails (zoals newsletters).

Uitschrijven hierop is mogelijk via de link onderaan de mails die je van ons krijgt, of online via jouw account.

Je kan ons deze vraag ook per e-mail (info@atelier-aldo.com) stellen.

-Creatie en beheer van jouw account
-Deze gegevens worden gebruikt om het navigeren op onze website en het beheer van je bestellingen te vergemakkelijken door je gegevens vooraf in te vullen in het bestelformulier. 

-Fraudepreventie

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We bewaren je gegevens gedurende onze commerciële relatie en voor de gemiddelde levensduur van je aankoop, zodat we je de best mogelijke dienst na verkoop kunnen bieden. De bewaartermijn van je gegevens kan afhangen van je laatste contact met ons, of van type product die je gekocht hebt.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen?

Atelier Aldo kan je gegevens delen met derden in het geval van het uitbesteden van bepaalde diensten: 

-Partners die diensten verlenen in onze naam en op onze expliciete vraag. Bijvoorbeeld het uitvoeren van leveringen aan huis of koerierdiensten, herstellingen bij een extern repair center, administratieve taken... 
-Voor sommige van onze marketingcampagnes doen we beroep op een externe partner. We bezorgen hen je gegevens voor het doorsturen van bepaalde e-mails, brieven per post, om bepaalde analyses te doen die ons helpen om onze klanten en hun (aankoop)gedrag beter te begrijpen (bijvoorbeeld Facebook, Google, Trustpilot) of om je gepersonaliseerde reclame te sturen via externe platformen zoals Google, Facebook, Instagram. 
-In het geval van bepaalde terugroepacties van leveranciers of voor belangrijke communicatie over een product. 

We waken erover dat deze externe partijen je gegevens verwerken op een veilige manier. Als je gegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie zorgen we ervoor dat deze overdracht contractueel geregeld is, met garanties die minstens voldoen aan de Europese regelgeving.

Wat zijn mijn rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens?

Als consument heb je steeds het recht om je persoonlijke gegevens in te kijken, het recht om verkeerde of verouderde gegevens te corrigeren of te schrappen en het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens. Je kan eveneens je recht op vergetelheid of op de overdraagbaarheid van je gegevens uitoefenen. Hiervoor kan je je vraag per e-mail richten aan info@atelier-aldo.com

Daarnaast kan je je ook verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor commerciële e-mails (zoals newsletters). Uitschrijven hierop is mogelijk via de link onderaan de mails die je van ons krijgt, of online via jouw account. Je kan ons deze vraag ook per e-mail (info@atelier-aldo.com)

In geval van een klacht vragen we je om eerst contact op te nemen met ons, via het bovenstaande e-mailadres of via onze consumentendienst. In geval je het nodig acht, kan je ook terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via hun website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wat doet Atelier Aldo om mijn gegevens te beveiligen?

Atelier Aldo verbindt er zich toe om de nodige organisatorische en technische maatregelen te nemen om je gegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies of ongeautoriseerde aanpassingen. Dit houdt onder andere in dat we werken met een firewall en dat niet alle werknemers dezelfde interne toegangen hebben.

Waar kan je terecht in geval van vragen en opmerkingen ?

Om gratis een kopie te ontvangen van deze Privacy Verklaring of voor vragen over je persoonlijke gegevens kan je Atelier Aldo contacteren via e-mail op info@atelier-aldo.com

Deze Privacy Verklaring werd laatst herzien op 01/09/2023 en kan steeds aangepast worden.

Je wordt niet op de hoogte gesteld in geval van veranderingen, maar je kan wel steeds de laatste versie op deze pagina vinden.

bottom of page